Proiecte

Reorganizare comerț în zona Gării Oravița

PROPUNERI PRIVIND ZONIFICAREA GENERALĂ A SPAȚIILOR ȘI FUNCȚIUNILOR, REORGANIZAREA COMERȚULUI DAR ȘI PENTRU APARIȚIA DE NOI FUNCȚIUNI SOCIO-CULTURALE ȘI PENTRU TURISM ÎN ZONA DE PROTECȚIE A GĂRII ORAVIȚA ROMÂNĂ Monument Istoric cod LMI CS-II-m-A-11158, CONFORME LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE PRIVIND PROTECȚIA MONUMENTELOR ISTORICE

Articol realizat pe baza proiectelor studenților Luca Margareta, Miță Flavius, Vaida Coralia, Roșu Diana, Tiran Ioana, Lazăr Amedea, Batta Adelina, Ciobanu Ioana, Kovacs Henrietta, Luca Natalia, Mureșan Raluca, Olteanu Bogdan, Măgdaș Alexandru, Șoptelea Ștefan, Radu Daniel și Olar-Nicola Dragoș, anul 4 al Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica Timișoara, la disciplina Proiectare de Arhitectură 8, semestrul 1 ciclul universitar 2020-2021.
Coordonarea atelierului de an 4 a fost realizată de conf. dr. arh. Bogdan Demetrescu și echipa de cadre didactice: arh. Oana Simionescu, arh. Diana Belci, arh. Ada Oprea, arh. Tiberiu Bucșa, arh. Mihai Danciu (partea de arhitectură), ing. Christian Lannert, ing. Mihnea Truță (partea de structură), ing. Cristian Bejeriță (partea de instalații).

Concluzii ale proiectelor privind pașii necesari în vederea reorganizării sunt redate succint mai jos:.

  • ELIBERAREA TERENULUI DE CONSTRUCȚIILE PARAZITARE EXISTENTE ÎN VECINĂTATEA GĂRII (chioșcuri neconforme din plastic tip PVC, construite fără aviz al Direcției pt. Cultură) ȘI TRANSFORMAREA PLATOULUI ÎN SPAȚIU PUBLIC- ZONĂ DE PRIMIRE PENTRU CĂLĂTORI, TURIȘTI, CU CARACTER PREDOMINANT PIETONAL, FĂRĂ PARCAJE (dar cu alveole/refugii pentru staționare/oprire temporară auto inclusiv autocar, spațiu public dalat conținând jardiniere/zone verzi, locuri de stat, etc) ÎN SCOPUL PUNERII ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC

EXISTENT

PROPUS

..

DESFIINȚAREA HALEI METALICE ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN PREZENT PIAȚA AGROALIMENTARĂ, (hală metalică degradată, depășită fizic și moral, neconformă d.p.d.v. funcțional, structural, al protecției la incendiu, etc., noua piață agroalimentară se află în fază de construire într-o nouă locație) urmată de AMENAJAREA ȘI TRANSFORMAREA LOCAȚIEI ÎNTR-UN SPAȚIU PUBLIC URBAN CU ZONE VERZI INTEGRATE (refacerea și completarea dalajului existent de piatră cubică, construirea de locuri de stat, insule verzi, jardiniere, loc de joacă, scenă/podine de lemn și alte locații pentru evenimente socio-culturale, rastel biciclete)

EXISTENT

PROPUS

.

REABILITAREA HALEI DE DEPOZITARE C.F.R. EXISTENTE (clădire cu certe calități de arhitectură, construită în jurul anilor 1850-1880, cu sistem constructiv tip „Fachwerk”lemn structural aparent cu umplutură de zidărie; imobilul nu apare listat individual în L.M.I. lista monumentelor istorice) ȘI TRANSFORMAREA ÎN CENTRU COMERCIAL CU RELOCAREA ÎN INTERIOR A COMERCIANȚILOR

EXISTENT

PROPUS

CONSTRUIREA DE CORPURI NOI DE CLĂDIRE/EXTINDERI ALE HALEI DE DEPOZITARE EXISTENTE, PT CREAREA DE FUNCȚIUNI SOCIO-CULTURALE ȘI PT TURISM (pe latura de vest, către calea ferată), ÎN RELAȚIE DIRECTĂ CU SPAȚIUL PUBLIC EXTERIOR, ȘI CONSTRUIREA DE SPAȚII AUXILIARE-ANEXE, ZONE TEHNICE, DOTĂRI ȘI PARCAJE (latura de nord, către Răchitova)