Proiecte

Infrastructura stradală în situl istoric

.

REPARAȚII, REABILITARE ȘI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII STRADALE ÎN SIT URBAN PROTEJAT, străzile: str. 1 Decembrie 1918, str. Simion Mangiuca (parțial), Piața Ferdinand, str. Mihai Novac, Piața Revoluției, str. Mihai Eminescu, str. Emanuil Gojdu (parțial), str. Eftimie Murgu și zone adiacente acestora.

.

REFACERE A INFRASTRUCTURII, MODIFICĂRI ALE CAROSABILULUI, TROTUARELOR ȘI RIGOLELOR DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE, PARCAJELOR, PODEȚELOR, ETC, ÎN SCOPUL TRANSFORMĂRII ACESTEIA ÎNTR-O ZONĂ CU TRAFIC MIXT PREDOMINANT PIETONAL, cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/1995 privind protecția monumentelor istorice, precum și regulamentului local de urbanism pt situl istoric protejat. Reabilitare în vederea creșterii gradului de confort pentru locuitori, prin aplicarea de soluții adecvate normativelor și legislației în vigoare, cu lucrări complete de refacere a carosabilului, trotuarelor cu propuneri de lărgire a zonelor pietonale, a acostamentelor, bordurări, guri de scurgere ape pluviale, rigole, racorduri cu străzile laterale, podețe, etc.

Proiect Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) elab. de CUBIT Proiectare și PROCAD srl; arhitectura arh. Ion PRUNICI; expertiza tehnică prof. dr. ing. Florin Ion BELC; studii topo ing. Laurențiu PANĂ, ing. Lucian MOICA; studii geo ing. Adrian CENTEA, ing. Lucian FECHETE; proiectare drumuri ing. Marius RAI, ing. Daniel STOIAN; instalatii edilitare ing. Adelin TRĂNCULESCU; instalații electrice ing. Alexandra BÂTEA; verificări de proiect ing. verif. Ștefan F. DUNĂ, ing. verif. Ion Alin BUZURIU

LUCRĂRI PROPUSE

 • construire/înlocuire/refacere strat de uzură deteriorat-carosabil auto și trasee pietonale, înlocuire a finisajului existent cu dalaje conforme sitului istoric protejat
 • reabilitare sau construire trotuare, parcaje înierbate, trasee de piste de biciclete/pietonale acolo unde este posibil, si reconfigurarea profilului stradal existent cu unul ce va favoriza traficul pietonal (aplicare de restrictii pt circulatia auto, prin dalaje/finisaj, semnalizare, etc)
 • racordarea dalajului cu detaliu de executie specifice sitului protejat a gurilor de aerisire, capacelor de canal, copaci, etc., la reţelele edilitare existente
 • corecția şi îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumurilor, amenajarea acostamente inclusiv căi de acces pietonale şi trotuare, intersecţii, execuţia de sisteme colectoare şi de dirijare a apelor pluviale
 • refacerea și construcția de podețe și poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranţa circulaţiei şi pentru realizarea în siguranță a lucrărilor de drum propuse
 • lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulaţie şi asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor, cu materiale adecvate sitului protejat
 • sistem de preluare a apelor pluviale prin rigole supraterane sau subterane-prin curățarea canalelor subterane din piatră existente, și/sau prin proiectarea unora noi, și dirijarea acestora către pârâul Oravita
 • infrastructura va fi prevazută cu rampe de acces pentru persoane cu dizabilități
 • interventii pt izolarea hidrofugă a fundațiilor clădirilor adiacente
 • amplasare de bolarzi adecvati sitului istoric protejat pt delimitarea zonelor pietonale de circulațiile auto
 • crearea unei rigole supraterane, fir de apă adiacent zonelor pietonale, în scop estetic si pt umidificare a aerului in sezon cand păstrarea memoriei locului privind modul in care se igieniza strada în sec. XVII
 • amenajarea întregului traseu d.p.d.p.v. arhitectural si peisagistic, adecvarea generalizată la legislația în vigoare și la normativele existente privitoare la spațiile publice urbane în situri istorice protejate.