Gimnaziul de fete „Regina Maria”

REABILITAREA, REFUNCȚIONALIZAREA CLĂDIRII ,,CASA PIONIERILOR’’ (FOST GIMNAZIU DE FETE ,,REGINA MARIA’’) ÎN ȘCOALĂ CLASELE I-IV

str. 1 Decembrie 1918, nr. 62

Clădire monument istoric cod LMI CS-II-m-B-11174, aflată în zona de protecție a monumentelor istorice, parte din ,,Ansamblul Urban Oravița ’’ cod LMI CS-II-a-B-11134.

Faza supusă contractării: DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE (inclusiv expertize şi studii aferente), analiza cost beneficiu, planul de marketing, a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, proiect pentru autorizaţie de construire (DTAC)

Proiect elaborat de Verona Ingegneria & Geologia

Scopul proiectului este reabilitarea şi refuncţionalizarea clădirii CASA TINERETULUI în SCOALA CLASELE 1-4 AFTERSCHOOL în vederea introducerii în circuitul public şi în cel turistic regional, naţional şi internaţional. Finanţare oferite de POR 2014-2020, AXA 13 SPRIJINIREA REGENERARII ORASELOR MICI SI MIJLOCII. Obiectivul general al investitiei îl constituie valorificarea potenţialului turistic al clădirilor de patrimoniu din centrul istoric al orasului Oravita

ANALIZA DEGRADĂRI


PLAN MANSARDĂ PROPUS
PLAN PARTER PROPUS
SECȚIUNE DE DETALIU