Proiecte

Reabilitare gimnaziul de fete „Regina Maria”

REABILITAREA, REFUNCȚIONALIZAREA CLĂDIRII ,,CASA PIONIERILOR’’ (FOST GIMNAZIU DE FETE ,,REGINA MARIA’’) ÎN ȘCOALĂ CLASELE I-IV

str. 1 Decembrie 1918, nr. 62

Clădire monument istoric cod LMI CS-II-m-B-11174, aflată în zona de protecție a monumentelor istorice, parte din ,,Ansamblul Urban Oravița ’’ cod LMI CS-II-a-B-11134.

Scopul proiectului este reabilitarea şi refuncționalizarea clădirii CASA TINERETULUI în ȘCOALA CLASELE 1-4 AFTERSCHOOL în vederea introducerii în circuitul public şi în cel turistic regional, național şi international. Finanțare prin programul POR 2014-2020, AXA 13 SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII.

Proiect elaborat de Verona Ingegneria & Geologia și colaboratorii fazele D.A.L.I. (inclusiv expertize și studii aferente), analiza cost beneficiu, planul de marketing, proiect pentru autorizație de construire D.T.A.C., proiectul tehnic pe specialități și detaliilor de execuție P.T., D.D.E.

  • arhitectura: arh. Liviu Buzec, arh. Silviana Câlnicean, arh. Cristina Pătrașcu Baba
  • studiu geo: dr.ing. Ioan Boldurean, ing. Ramona Benga, ing. Patricia Mateiaș
  • expertiza tehnică: prof.dr.ing. Marin Marin expert M.C.
  • structură: ing. Kulcsar Robert, dr.ing. Ciprian Zub
  • verificări de proiect structură: ing. Baba Emil, ing. Stroia Diana
  • instalații termice, sanitare: ing. Andreea Ciocardă, verificări ing. Pantea Gabriela
  • instalații electrice, incendiu: ing. Bordea Bogdan, ing. Dan Ferne, verificări ing. Popa Nicolae

Proiect aflat în prezent în faza de execuție a lucrărilor.

ANALIZA DEGRADĂRI


PLAN MANSARDĂ PROPUS
PLAN PARTER PROPUS
SECȚIUNE DE DETALIU