Monumente istorice

Școala de fete „Regina Maria”

Monument istoric cod LMI CS-II-m-B-11149, Gimnaziul de fete „Regina Maria”

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 62

Cronologie

  • 1743-1880, locuința morarilor din familia Holzmann
  • 1880, sediul Școlii Civile de Fete
  • 26 octombrie 1921-1947, Gimnaziul Regina Maria, sau „Școala Medie de Fete”, un spațiu, iar cu balcon spre strada principală e Casa Zarcula
  • 1946, Casa Copiilor și a Tinerilor
  • 1952, modificări și alterări aduse fațadelor inițiale în anul, demontarea balconului
  • 1951-1976, săli de curs dar și sedii ale pionierilor din oraș, cercuri ale școlarilor
  • 1976-1999, Casa Pionierului și Șoimilor Patriei, Clubul Școlarilor
  • 1999, sedii ale filialelor partidelor politice, abandonată parțial datorită degradărilor

Perioada Gimnaziului de Fete

În cadrul reţelei ministeriale a Şcolii Superioare de Fete (cu predare în limba maghiară) a funcţionat în subordinea acesteia, în Oraviţa, Şcoala Civilă de Fete, de la 1880, în Oravița Montană („Oraviczabanya”) (şcoală de stat) („A polgari leanyiskola”) care, la 1906 îl avea director tot pe Francisc/Ferenc Krinitzky iar profesor coordonator pe Maria Carina118. Clădirea e în preajma Morii Holzmann, unde e fosta Prefectură Caraș, actuala clădire a primăriei Oravița. Avem la îndemână certificatul şcolar de absolvire nr. 8 din 19 iunie 1906, aceasta fiind data completării, al viitoarei soții a lui Sim. Sam. Moldovan, Irma Iendl (născută la 30 ianuarie 1894, botezată la romano-catolici)

Evoluția industriilor de casă şi creșterea rolului fetelor se discutau, în 1904, la Reuniunea Învățătorilor de la Biserica Albă. Sunt, deci, în atenţie permanentă, fetele, menajul, „cultura țărăncii române”, principii avându-și finalități în chiar programul național, în evoluția economiilor locale.

Au fost şi altfel de tradiţii. Ion Constantini, primarul de la începutul veacului XIX, vrea Școală de menaj pentru fete. În interbelic e celebru Gimnaziul Regina Maria/„Școala Medie de Fete” înființat în 26 octombrie 1921, predând dascăli de la liceu alături de dăscălițele Elena Simu, Louise Herlemont, Alexandrina Ţieranu, cu 64 eleve, din care 10 particulare,121 instituție condusă de Drugărin, apoi Ioan Orăviţan şi din 1925 de Blanca Iulia Corcan.

Directoarea şcolii de fete Blanca Iulia Corcan, era absolventa Şcolii Superioare „Elisabeta” din Budapesta, iar abvsolventa Şcolii Superioare de Lucru Manual şi Gospodărie din Kesmart, Alexandrina Ţăranu, a lucrat şi la liceu şi la Gimnaziul de Fete.

În 1942-1943, elevele „secţiei literare” realizau „Monografia orașului Oraviţa”, în coordonarea profesoarei lor, Eva Novacovici, semnau Manea Ligia, Dărăbanţu Stela, Manescu Melania, Craiovan Melania, Lopatiţa Ana, Almăjan Victoria.

(extrase din Monografia Oravița/Barocul și Melancolia, de Ionel BOTA)

Reabilitare gimnaziul de fete „Regina Maria”