Proiecte

Muzeul „Adam Neamțu”

REABILITARE IMOBIL DE LOCUINȚE ȘI REFUNCȚIONALIZARE ÎN MUZEUL „ADAM NEAMȚU”
Str. Mihai Novac nr. 1 Oravița

Clădire aflată în zona de protecție a monumentelor istorice, parte din Ansamblul Urban Oravița cod LMI CS-II-a-B-11134. Studiu de fezabilitate aflat în faza de obținere a finanțării, proiect elab. de Chrom Art and Architects