Proiecte

Renovare energetică blocuri de locuințe

RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE ORAVIȚA, LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII ȘI ALTE LUCRĂRI CONEXE.

LISTA IMOBILELOR INCLUSE ÎN PROIECT: ZONA GĂRII blocurile A3, A5, A8, A10, A11, A12, A13, A14, A15, B2, B3, B7, B8, B9, B10, B16, B17, B18, B19, B20, B22, B24, B25, B27, B31, B32, C3, C8, C10, C11, C12, C13, C14, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D20, D21, D22, D25, E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, F2, F3, F6, F7, F9, F12, F13, str. S Mangiuca Bl. 29, str. E Murgu Bl. 80, str. Broșteniului Bl. E1, str. Cloșca Bl. F5/A

SUMARUL LUCRĂRILOR PROPUSE:

  • Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei clasice exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată
  • Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor (polistiren expandat ignifugat și centuri de vată minerală bazaltică) cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
  • Consolidări structurale -acolo unde sunt obligatorii conf. expertizelor pe partea de rezistență
  • Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor
  • Izolarea termică a zonei de acces în casa scarii, la pereții și tavanele comune cu apartamente
  • Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe
  • Repararea acoperişului tip terasă, repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei
  • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele și terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
  • Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe
  • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie

Un exemplu generic mai jos, cu mențiunea că lucrările pot diferi de la caz la caz funcție de situația existentă a fiecărui imobil, de exemplu- dacă sunt sau nu prevăzute prin proiect consolidări structurale