Proiecte

Reabilitare clădirea UFET

LUCRĂRI DE RESTAURARE, MODIFICARE, DOTARE ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE ÎN MUZEU A FOSTULUI SEDIU SETTPL, clădire monument istoric cod L.M.I. CS-II-m-B-11174.

Proiect cu finanțare obținută prin programul POR/194/5/1/ Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, proiect de reabilitare aflat într-un blocaj apărut în fazele P.T. și de licitație a execuției lucrărilor.

Piața Revoluției nr. 5.