Planuri Urbanistice

PUZ Sală de evenimente

Denumirea proiectului: ÎNTOCMIRE PUZ+RLU „OBIECTIV PT PRESTĂRI DE SERVICII – SALĂ DE EVENIMENTE”

DN 57, CAD şi C.F. 33932, iniţiator TODIREANU PAULA, reprezentant al SC PSIHO EXPERT SRL

Beneficiarul: Beneficiarul documentaţiei P.U.Z. este UAT Oravița. Documentaţia devine bun public după aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local chiar dacă a fost finanţată din surse private, nefiind admise revendicări privind proprietatea asupra acesteia sau privind drepturi de exclusivitate în utilizare.

Regulament Local de Urbanism