Reabilitare Parc Central

REABILITAREA, AMENAJAREA PARCULUI CENTRAL în vederea introducerii în circuitul public şi în cel turistic.

LUCRĂRI COMPLETE DE REABILITARE, AMENAJARE ȘI ”MODERNIZARE” ÎN SENSUL DESCRIS DE LEGISLAȚIA PRIVIND SITURILE ISTORICE PROTEJATE. CONFIGURATIA PARCULUI SE MODIFICĂ ÎN SENSUL UNEI READUCERI LA ALCĂTUIREA INIŢIALĂ CA: ELEMENTE DECORATIVE, MATERIALE DE EXECUŢIE. MOBILIERUL URBAN, SIGNALISTICA, ALTE POSIBILE PROPUNERI SAU INTERVENTII (PERGOLE, CHIOSCURI, ETC) VOR FI CONFORME CU METODELE DE LUCRU, MATERIALELE ŞI ESTETICA SPECIFICE EPOCII ÎN CARE A FOST AMENAJAT PARCUL.

Proiect finanțat prin programul POR 2014-2020, AXA 13 SPRIJINIREA REGENERARII ORASELOR MICI SI MIJLOCII, elaborat de Verona Ingegneria & Geologia (faza DALI/SF)Inaugurarea parcului central împreună cu a sediului prefecturii s-a făcut în 3 iunie 1933, în prezența REGELUI CAROL II, voievodul de Alba Iulia şi cneaz de Banat (titlu obţinut atunci la Oraviţa) MIHAI I, omului politic (prim-ministru pe atunci) Alex. VAIDA-VOEVOD, poetului Octavian GOGA, sociologului Dimitrie GUSTI, prof. C. ANGELESCU, prefectului jr. Maxim RADOVAN, protopop Virgil MUSTA, și a primarului de atunci- profesorul Ilie RUȘMIR.

Busturile dezvelite la 3 iunie 1933 în parc sunt creații ale sculptorului Romul Ladea: în mijloc Regele Ferdinand I Întregitorul, în dreapta poetul Mihai Eminescu, iar în stânga istoricul Damaschin Bojincă, născut la Gârlişte, elev al Gimnaziului Latin din Oravița, ulterior ministru și director al arhivelor statului în Principatele Unite sub domnia lui Cuza Vodă.

Bustul Regelui Ferdinand a fost distrus în anii 1945-1946, după instaurarea regimului comunist (poza de jos)