Proiecte

Reabilitare Parcul Ferdinand

REABILITAREA, AMENAJAREA PARCULUI FERDINAND (CENTRAL) în vederea introducerii în circuitul public şi în cel turistic.

LUCRĂRI COMPLETE DE REABILITARE, AMENAJARE ÎN SENSUL DESCRIS DE LEGISLAȚIA PRIVIND SITURILE ISTORICE PROTEJATE. CONFIGURATIA PARCULUI SE MODIFICĂ ÎN SENSUL UNEI READUCERI LA ALCĂTUIREA INIŢIALĂ CA: ELEMENTE DECORATIVE, MATERIALE DE EXECUŢIE. MOBILIERUL URBAN, SIGNALISTICA, ALTE POSIBILE PROPUNERI SAU INTERVENTII, VOR FI CONFORME CU METODELE DE LUCRU, MATERIALELE ŞI ESTETICA SPECIFICE EPOCII ÎN CARE A FOST AMENAJAT PARCUL.

Proiect finanțat prin programul POR 2014-2020, AXA 13 SPRIJINIREA REGENERARII ORASELOR MICI SI MIJLOCII, elaborat de VERONA INGENGERIA & GEOLOGIA și colaboratorii pt. faza D.A.L.I./S.F., SC PROCAD SRL și colaboratorii pe specialități pt. fazele D.T.A.C., P.T., D.D.E..

  • arhitectură: arh. Ion Prunici, arh. Marius Mozoru, arh. Cristina Pătrașcu Baba
  • studiu istoric și de arhitectură arh. Ion Prunici, verificări: arh. Vasile Oprișan
  • studiu geotehnic: ing. Gabriela Arvat, dr.ing. Ioan Petru Boldurean
  • instalații electrice: ing. Cristian Bogdan, ing. Cristian Herbeiu
  • instalații sanitare apa-canalizare: ing. Gelu Popescu
  • peisagistică: arh. peisagist Anca Iulia Tac

PROIECT AUTORIZAT, AFLAT ÎN FAZA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

.

PLAN CU SITUAȚIA EXISTENTĂ

.

PROPUNERI-EXTRASE DIN FAZELE DALI/AVIZĂRI

.

PROPUNERI-EXTRASE DIN FAZELE DTAC SI PROIECT TEHNIC