Certificate de Urbanism

CERTIFICATE DE URBANISM 2020

 • CU_001_2020-01-10___ORAȘUL ORAVIȚA Construire bază sportivă tip1 str. S. Mangiuca, nr.21
 • CU_002_2020-02-07___ORAȘUL ORAVIȚA Dezmembrare imobile str. Cantonului, nr. fn
 • CU_003_2020-02-17___COLOJOARĂ ANA Desființare suprastructură casă de locuit P str. E Murgu nr.88
 • CU_004_2020-02-17___COLOJOARĂ ANA Construire locuință P+M, anexă P și împrejmuire stradală str. E Murgu nr.88
 • CU_005_2020-02-17___PAUL RODICA-MARIA Dezmembrare imobil str. Spitalului nr.10-10A
 • CU_006_2020-03-04___SC ID MARSIL COM SRL Construire sediu firmă P+1E_str Răcășdiei, fn- zona Răscruce.
 • CU_007_2020-03-10___CFR – REG. C.F. TIMISOARA Înlocuire tâmplarii existente degradate avansat cu tâmplării identice de lemn cu sticla tip termopan ZG
 • CU_008_2020-03-11___ORAȘUL ORAVIȚA Amenajare parcare liceul „General Dragalina” str. P-ța Ferdinand, nr.4
 • CU_009_2020-03-17___MĂRCUȘ MARCEL-ADRIAN Construire platformă betonată pentru depozitat gunoi, Broșteni, fn
 • CU_010_2020-03-27___ORAȘUL ORAVIȚA Reabilitare străzi, trotuare și amplasare stații de pt transport pt îmbunătățirea mobilității locuitorilor oraș Oravița

CERTIFICATE DE URBANISM 2019

 • CU 001_2019-01-08___ORAȘ ORAVIȚA Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural sat Brădișoru de Jos
 • CU 002_2019-02-08___CAB. MED. DR. GUGA V. CORINA Înlocuire tâmplărie de lemn str. 1 Dec.1918 nr.24
 • CU 003_2019-02-08___MACOVEI ISABELA Mansardare casă P și împrejmuire str. E Murgu, nr.88
 • CU 004_2019-02-19___MICLĂUȘ CONSTANTIN _Desființare construcție sat Broșteni, nr. 142
 • CU 005_2019-02-19___ORAȘ ORAVIŢA Extindere rețea agrico Oravița- Bela Crvka str. ZG
 • CU 006_2019-02-20___ORAȘ ORAVIȚA Înființare centru social fără componenta rezidențială pentru vârstnici str. ZG
 • CU 007_2019-02-27___SC HELP-TRANS SRL _Extindere, modernizare și refunctionalizare imobil P+1_str. Cloșca nr 35
 • CU 008_2019-03-04___ORAS ORAVIȚA Reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere intravilan Oravița-Est
 • CU 009_2019-03-04___SAU SILVIU Construire casă familială parter sat Brădișoru de Jos, nr. 183
 • CU 010_2019-03-04___SMETANCA VASILE Construire casă P+E str. DN 57
 • CU 011_2019-03-05___URBAN ȘTEFAN-ADORIAN Montare panouri fotovoltaice, str. Horia, nr.18
 • CU 012_2019-03-05___FAUR MARIANA-ELEONORA Montare panouri fotovoltaice, str. Broșteniului, nr.19
 • CU 013_2019-03-05___SC 11 LIV CERAERA MICLEA SRL Amplasare banner pt publicitate stradală, str. ZG, fn
 • CU 014_2019-03-05___S-BURGMAYER_Construire hală sediu firmă și locuință de serviciu, Oravița
 • CU 015_2019-03-12___ORAȘUL ORAVIȚA Reabilitare drum comunal sat Brădișoru de Jos, extravilan
 • CU 016_2019-03-12___ORAȘUL ORAVIȚA Reabilitare drumuri sat Ciclova Montană
 • CU 017_2019-03-19___SC EUROTRANS URSU SRL Construire spațiu comercial ZG
 • CU 018_2019-03-22___ORANGE ROMANIA SA Amplasare antene retransmisie TI 0956, str. Piața Ferdinand nr. 4
 • CU 019_2019-03-22___ORANGE ROMANIA SA Amplasare stație fixa telefonie tip gsm TI 0115, str. 1 Decembrie 1918 nr. 60
 • CU 020_2019-03-22___SC COMEX GRUP COMPANY Construire hala producție si împrejmuire, str. Broșteni nr.10
 • CU 021_2019-04-04___ORAȘUL ORAVIŢA Extindere retea agrico Oravița- Bela Crvka str. ZG
 • CU 022_2019-04-09___PNL_Amplasare banner electoral sat Brădișoru de Jos
 • CU 023_2019-04-09___PNL_Amplasare banner electoral sat Broșteni
 • CU 024_2019-04-09___PNL_Amplasare banner electoral sat Ciclova Montana
 • CU 025_2019-04-09___PNL_Amplasare banner electoral sat Răchitova
 • CU 026_2019-04-09___PNL_Amplasare banner electoral str. Răchitovei
 • CU 027_2019-04-09___PNL_Amplasare banner electoral str. Zona Gării Bl A2
 • CU 028_2019-04-09___PNL_Amplasare banner electoral str. Zona Gării
 • CU 029_2019-04-09___PSD_Amplasare banner electoral P-ța Revoluției, nr. 2
 • CU 030_2019-04-09___PSD_Amplasare banner electoral str. Cloșca, ieșire spre Timișoara
 • CU 031_2019-04-09___PSD_Amplasare banner electoral str. Cloșca nr.10
 • CU 032_2019-04-09___PSD_Amplasare banner electoral str. Cloșca nr.33
 • CU 033_2019-04-09___PSD_Amplasare banner electoral str. Dec 1918 nr.60
 • CU 034_2019-04-17___PROROMÂNIA_Banner electoral str. Cloșca nr. 11-13
 • CU 035_2019-04-17___PROROMÂNIA_Banner electoral p-ța Ferdinand nr. 11
 • CU 036_2019-04-22___TOTOREAN PAVELINA-ADRIANA Montare panouri fotovoltaice str. Horia, nr.18
 • CU 037_2019-05-08___MATEIEVICI ALIN Construire casă P+M cu garaj și împrejmuire, acces auto str. Zorilor, nr. 1
 • CU 038_2019-05-08___OMV PETROM Informare privind imobilul C.F. nr. 30836 Oravița
 • CU 039_2019-05-09___SUCIU LOREDANA Construire garaj, copertină și împrejmuire către stradă, str. Nucilor, nr. 75
 • CU 040_2019-05-09___ORANGE ROMANIA SA Consolidare echipament comunicații mobile GSM (pilon)
 • CU 041_2019-05-10___ORAȘUL ORAVIŢA Amenajare incinta si dotare lic. Mihai Novac Oravița
 • CU 042_2019-05-15___MARIN DIANA-GEORGIANA Construire casă P+E str Răcășdiei, fn- zona Răscruce.
 • CU 043_2019-05-28___ORAȘUL ORAVIŢA Reabilitare drumuri, străzi urbane, orașul Oravița, județul Caraș-Severin
 • CU 044_2019-05-28___ENAȘCU MARIA Montare panouri fotovoltaice sat Răchitova, nr.83
 • CU 045_2019-05-28___MIHOC AUREL-IOAN Montare panouri fotovoltaice str. A. Șaguna, nr. 29
 • CU 046_2019-05-28___ROIBAN VASILE Montare panouri fotovoltaice str. Cantonului, nr.8
 • CU 047_2019-05-28___SC EUROTRANS URSU SRL Introducere în legalitate lucrări efectuate str. Zona Gării
 • CU 048_2019-05-28___SPOREA ION Construire casă familială, anexe și împrejmuiri str. Cantonului, fn
 • CU 049_2019-05-28___PREDA VALENTINA SI NICUȘOR Supraetajare c-ție existentă str. Cloșca, fn- zona autogară
 • CU 050_2019-05-28___POPESCU ȘTEFAN Construire casă unifamilială sat Răchitova, nr. 92
 • CU 051_2019-05-28___CONSTANTIN SUZANA Desființare casă, constr. casă P+E și împrejmuire str. Răcășdiei nr.77
 • CU 052_2019-05-30___C.N.A.I.R.-DRDP Tm consolidare drum DN57B km 9 960 dreapta
 • CU 053_2019-06-21___SC EUROTRANS URSU SRL Intrare în legalitate Extindere ștrand cu bazin acoperit- hală metalică
 • CU 054_2019-06-28___MICLĂUȘ CONSTANTIN Construire locuință P+E sat Broșteni, nr. 142
 • CU 055_2019-07-03___BISERICA GRECO-CATOLICĂ Lucrări de modificări interioare și exterioare pt. conformarea la cerințele de siguranță la incendiu str. 1 Dec 1918 nr.22
 • CU 056_2019-07-08___ORAȘ ORAVIŢA Lucrări de amenajare provizorie a intersecției DN 57 cu DN 57 B, km 152-990_str. ZG
 • CU 057_2019-07-16___GUGA CALIN Mansardare, modificări, reparații și refacere împrejmuire str. Victoriei, 18A
 • CU 058_2019-07-23___POSTOLACHI DINEL-OLIVER_ Mansardare casă existentă str. S. Mangiuca, nr 40
 • CU 059_2019-07-23___ANOCA C-TIN Montare panouri fotovoltaice str. E. Murgu, nr.63
 • CU 060_2019-07-23___ORAȘ ORAVIŢA Lucrări de amenajare parcaj auto, construire trotuar str. ZG
 • CU 061_2019-07-24___MUREȘAN GABRIEL_ Construire casă P+M str. Lalelelor, nr. 6
 • CU 062_2019-07-24___ORAȘUL ORAVIŢA Schimbare de destinație din hală agricolă în salină, compartimentări interioare nestructurale, reparații DN 57, extravilan
 • CU 063_2019-08-05___MARIN DIANA-GEORGIANA Construire sediu firmă str. Răcășdiei, fn zona Răscruce
 • CU 064_2019-08-07___ORAȘ ORAVIȚA Relocare P.T. pe stâlp de beton propuși DN 57, extravilan
 • CU 065_2019-08-20___ORAȘUL ORAVIȚA Zonă de agrement și recreere pt. comunitate ZG-pompieri
 • CU 066_2019-08-27___FERKEL ZUCHT Creștere capacitate de producție în ferma agricola Agadici
 • CU 067_2019-09-11___PSD_Amplasare banner electoral P-ța Revoluției, nr. 2
 • CU 068_2019-09-11___PSD_Amplasare banner electoral str. Dec 1918, nr. 60
 • CU 069_2019-09-11___PSD_Amplasare banner electoral str. Cloșca, nr. 33
 • CU 070_2019-09-11___PSD_Amplasare banner electoral str. Cloșca, nr. 29A
 • CU 071_2019-09-11___PSD_Amplasare banner electoral str. Cloșca, ieșire spre Timișoara
 • CU 072_2019-09-11___PNL_Amplasare banner electoral str. Dec 1918, nr. 3-6
 • CU 073_2019-09-11___PNL_Amplasare banner electoral str. Zona Gării
 • CU 074_2019-09-11___PNL_Amplasare banner electoral str. Zona Gării
 • CU 075_2019-09-25___ORAȘ ORAVIŢA Amenajare parcări în cartierul Zona-Gării
 • CU 076_2019-10-21___ORAȘ ORAVIŢA Reabilitare, modernizare și dotare centru cult. multifuncț_str.1 Dec.1918 nr.57
 • CU 077_2019-10-21___RAIFFEISEN BANK Amplasare signaletică pe fațadă_str.1 Dec. 1918, nr. 1
 • CU 078_2019-10-08___BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ SPERANȚA Reautorizare rest de lucrări str. S. Mangiuca nr.46

CERTIFICATE DE URBANISM 2018

 • CU 001_2018-01-11___SC ID MARSIL SRL Informare asupra imobilului C.F. 35622
 • CU 002_2018-01-11___ORAȘ ORAVIŢA Reabilitare școala primară și grădinița cu program normal Brădișoru de Jos
 • CU 003_2018-01-11___ORAȘ ORAVIŢA Reabilitare consolidare și dotare grădinița cu program normal Broșteni
 • CU 004_2018-01-31___ORAȘ ORAVIŢA Restaurare conservare și dotare teatrul ”M. Eminescu” LMI CS-II-m-a-11154
 • CU 005_2018-01-31___E-DISTRIBUTIE BANAT Modernizare LEA și branșamente Oravița, zona pt 9075
 • CU 006_2018-01-31___SC AUTO ALEX SRL Realizare branșamente energie el., apă, tel/internet și construire fosă septică
 • CU 007_2018-01-31___ORAȘ ORAVIȚA Muzeu de istorie a culturii Văii Carașului ”Primăria Veche” LMI CS-II-m-A-11178
 • CU 008_2018-01-31___SPOREA ION Informare în scopul construirii unei case familiale
 • CU 009_2018-02-06___SC FORMIN SA Lucrări de explorare perimetru Ciclova Montană
 • CU 010_2018-02-12___SC INTRANET SRL Informare asupra imobilului C.F. nr. 37241
 • CU 011_2018-02-28___POSTOLACHI DINEL-OLIVER Mansardare casă existentă
 • CU 012_2018-02-20___SC RCS&RDS SA Rețea tehnico-edilitară pt. servicii de televiziune cablu, internet, telefonie Răchitova
 • CU 013_2018-02-20___SC RCS&RDS SA Rețea tehnico-edilitară pt. servicii de televiziune cablu, internet, telefonie Broșteni
 • CU 014_2018-02-20___IZVERNAR SAMUEL Dezmembrare imobil C.F. 37202 în 2 parcele
 • CU 015_2018-02-28___SUCIU LOREDANA Construire garaj copertină și împrejmuire către stradă
 • CU 016_2018-03-15___ORAȘ ORAVIŢA Extinderea rețelei Agrico în zona Oravița-Bela Crkva-Piața Agroalimentară 
 • CU 017_2018-03-19___COTÂRLĂ NICOLAE-DUMITRU Construire platformă betonata cu separatoare
 • CU 018_2018-03-29___ORAȘ ORAVIŢA Construire terminal achiziție mijloace de transport
 • CU 019_2018-04-17___ORAȘ ORAVIŢA Construire terminal pt transport public, spațiu administrativ și social, anexe
 • CU 020_2018-04-17___ORAȘ ORAVIŢA Reabilitare străzi, trotuare și amplasare stații de pt transport
 • CU 021_2018-04-17___DRAGOȘ LIDIA-RUJA Construire casa familială parter
 • CU 022_2018-04-17___PAROH.ORTODOXĂ ORAVIȚA ROMÂNĂ Alipire CF 32273, CF 32274, CF 32275, CF 32276
 • CU 023_2018-04-18___SC AGDEPOT SRL Extindere clădire tehnică cu corp parter, Broșteni
 • CU 024_2018-04-18___COZMUȚA LEONTIN OVIDIU Demolare casă parter
 • CU 025_2018-04-25___COZMUȚA LEONTIN OVIDIU Intervenție in regim de urgenta-reabilitare acoperiș
 • CU 026_2018-04-25___RCS & RDS Rețea tehnico-edilitară pt. serv. televiziune prin cablu, internet și telefonie Brădișoru de Jos
 • CU 027_2018-04-25___RCS & RDS Rețea tehnico-edilitară pt. serv. televiziune prin cablu, internet și telefonie Agadici
 • CU 028_2018-04-25___SC EUROTRANS URSU SRL Introducere în legalitate lucrări efectuate
 • CU 029_2018-04-25___SC AQUACARAȘ SA Reabilitare captări Izvoarele Simion
 • CU 030_2018-04-25___SC AQUACARAȘ SA Reabilitare captări Izvorul Rece și Valea Oraviței
 • CU 031_2018-04-15___SC STEAUA DE VEST SRL Introducere în legalitate lucrări efectuate
 • CU 032_2018-05-02___SC FERKEL ZUCHT SRL Construire fermă pt reproducție și creștere purcei
 • CU 033_2018-05-10___SC AUTO ALEX SRL ENEL Realizare racord electric
 • CU 034_2018-05-07___SA RCS & RDS SA Rețea tehnico-edilitară pt. serv. televiziune cablu, internet, telefonie Ciclova-Montană
 • CU 035_2018-05-07___BUNESCU ECATERINA MONICA Demolare construcții existente

CERTIFICATE DE URBANISM 2017

 • CU 001_2017-01-04___BISERICA GRECO-CATOLICĂ ORAVIȚA Construire centru maternal P+1E+M
 • CU 002_2017-01-04___SC DJ&B AGROPRODUCT SRL Foraj apa
 • CU 003_2017-01-13___NOVAC MARCEL CORNEL Demolare casa P si anexe
 • CU 004_2017-01-26___ORAȘ ORAVIȚA Construire baterie 12 garaje
 • CU 005_2017-01-30___SIMION GABRIEL SAMUEL Schimbare de destinație din C.T. în sală sport
 • CU 006_2017-01-30___CHIȘ CAMELIA Racordare la rețea stradală Enel casă existentă Agadici
 • CU 007_2017-01-31___URSU OTELIA Dezmembrare CF nr 30046 in 2 parcele
 • CU 008_2017-02-06___SA AUTOALEX SA Construire magazin de bricolaj
 • CU 009_2017-02-08___SC SPEED PROD SRL Amenajare stație de preparare asfalt
 • CU 010_2017-02-22___NOVAC LUIZA Construire anexa garaj si 2 camere depozitare
 • CU 011_2017-02-22___OMV PETROM Informare privind imobil CF nr 30836
 • CU 012_2017-02-23___SC STEFAN&MARIA SRL Dezmembrare imobil CF nr 31967
 • CU 013_2017-02-27___RAIFFEISEN BANK Amenajări interioare
 • CU 014_2017-02-27___ANOCA NICOLAE Construire anexă
 • CU 015_2017-02-27___ȚUNDREA ELENA Construire casa fam. P+M, anexă, împrejmuire
 • CU 016_2017-03-27___SERIAN ADRIANA Demolare casa parter, construire împrejmuire
 • CU 017_2017-03-27___CENDA SILVIU ION Construire structură metalică spălătorie auto si vulcanizare
 • CU 018_2017-03-27___PREDA MARIA Construire sală multifuncțională
 • CU 019_2017-04-07___CFR SA Reparații la clădire călători din stația C.F. Oravița
 • CU 020_2017-04-07___ENAȘCU SORIN ALIN Alipire CF 36285 și CF 36299
 • CU 021_2017-04-04___SC SNAGOV PRODCOM SRL Construire spațiu comercial si pt. prestări servicii
 • CU 022_2017-04-07___IUCU RODICA ELISAVETA Modificare gol fereastră, schimbare destinație
 • CU 023_2017-04-19___BURGMAYER_Înscriere servitute in favoarea Enel pt autorizare post trafo
 • CU 024_2017-04-21___NOVAC MARCEL SI FLORINA construire casa P+M
 • CU 025_2017-04-26___BOCA MARIUS Informare privind imobilul C.F. nr. 30491-C1-U1
 • CU 026_2016-05-04___PRIMĂRIA ORAVIŢA Reabilitare, amenajare peisagistica parc central
 • CU 027_2017-05-11___BUMBEȘ LUCIAN Construire casă familială parter
 • CU 028_2017-05-11___VIȚAN ION SI ANUȚA Demolare corp c1, refacere învelitoare c2 si construire anexa
 • CU 029_2017-05-12___DOGAREL CORNEL SI MARGARETA Demolare casa P
 • CU 030_2017-05-16___CNAIR-DRDP Tm Consolidare drum DN 57B km 9+960 dreapta
 • CU 031_2017-05-25___FETEA PETRU Construire împrejmuire, str. M. Eminescu nr 16B
 • CU 032_2017-05-26___IUCU RODICA ELISAVETA Introducere în legalitate-modificare gol fereastră, schimbare de destinație
 • CU 033_2017-06-07___ORAȘ ORAVIȚA Înființare centru social
 • CU 034_2017-06-07___URSU OTELIA Extindere sală festivități, Oravița
 • CU 035_2017-06-21___ORAȘ ORAVIȚA Dezlipire CF 2387
 • CU 036_2017-06-21___DOGĂREL CORNEL ȘI MARGARETA Construire casa P+M
 • CU 037_2017-07-07___URSU OTELIA Construcție terasa acoperita structura metalica
 • CU 038_2017-07-11___SPITAL ORAVITA_DALI extindere sectie balneo spital
 • CU 039_2017-07-11___RADU CORNEL extindere rețea electrică, str. Spitalului nr.57A
 • CU 040_2017-07-11___TRIBUNAL CS Construire clădire pt. sediu al Judecătoriei Oravița
 • CU 041_2017-07-11___EXTRACT PASADO Foraje de explorare pt minereu cuprifer Tâlva Mică
 • CU 042_2017-06-29___PREDA VALENTINA SI NICUSOR Etajare construcție existenta
 • CU 043_2017-07-20___GUGA CORINA Reabilitare tâmplărie de lemn
 • CU 044_2017-07-21___FAUR BOGDAN NICOLAE Demolare construcție existentă, construire pensiune p+2
 • CU 045_2017-07-25___BENGESCU GHEORGHE Construire Împrejmuire către strada si podeț peste râu
 • CU 046_2017-08-11___SC EUROTRANS URSU SRL alipire parcele C.F. NR. 32011, C.F. NR.31692, C.F. NR. 34123
 • CU 047_2017-07-21___GRĂDINARU RADU Construire șrot auto și împrejmuire
 • CU 048_2017-08-03___SERIAN ADRIANA Demolare corp construcție c1 și construire împrejmuire
 • CU 049_2017-08-04___SC AUTO NERA SRL transformare spălătorie auto clasică în spălătorie auto self-service
 • CU 050_2017-08-08___SC SPEED PROD SRL Racordare la rețea electrica stație de producție
 • CU 051_2017-08-16___STROESCU REMUS Construire casa familiala P+M
 • CU 052_2017-08-18___SAU SILVIU Construire casă familială
 • CU 053_2017-09-06___SC STEFAN&MARIA SRL Alipire imobile CF 30647; C.F.30648; CF 31967; CF 31968
 • CU 054_2017-09-25___ORAȘ ORAVIŢA Reabilitare drum comunal sat Brădișoru de Jos
 • CU 055_2017-09-25___ORAȘ ORAVIŢA Reabilitare drumuri comunale sat Ciclova Montană
 • CU 056_2017-09-25___SPASOEVICI MIHAELA MAGDA Recompartimentare interioară, demolare pereți nestructurali
 • CU 057_2017-09-25___CHERA PETRICA Demolare casă și reconstruire casă parter
 • CU 058_2017-08-25___PAROHIA ORTODOXĂ Modificări la AC 43 din 11.11.2011 modificare șarpantă și învelitoare
 • CU 059_2017-08-25___NOVACOVICIU COSMIN Construire împrejmuire, copertină din lemn, extindere centrală termică
 • CU 060_2017-09-15___ORAȘ ORAVIȚA Intervenții și dotări la grădinița PP nr.1 Oravița
 • CU 061_2017-10-03___ORAȘ ORAVIŢA Amenajare incintă si dotare liceu Mihai Novac Oravița
 • CU 062_2017-10-11___SC AGRO-NORM 2001 SRL Construire fabrică de nutrețuri combinate
 • CU 063_2017-10-11___ARTENIE DANIELA MIOARA Introducere în legalitate-extindere construcție existentă
 • CU 064_2017-10-23___SC EUROTRANS URSU SRL Introducere în legalitate-extindere ștrand
 • CU 065_2017-10-18___CĂLIN REMUS Construire casa familială
 • CU 066_2017-10-17___ORAȘ ORAVIȚA Reconversie funcțională teren degradat în parc, zona gării
 • CU 067_2017-10-23___ȚUNDREA ELENA Deviere LEA
 • CU 068_2017-11-10___SC MIO&ANDI VET SRL Racordare la rețea electrica depozit
 • CU 069_2017-11-29___CIPU GHEORGHE Realizare acces din exterior
 • CU 070_2017-11-29___SC MIO&ANDI VET SRL Racordare la rețeaua electrică Enel
 • CU 071_2017-11-29___SUCIU LOREDANA Construire garaj, copertină și împrejmuire către stradă
 • CU 072_2017-12-04___ORAȘ ORAVIȚA Dezmembrare CF 30501 în CF 36851 și CF 36852
 • CU 073_2017-12-12___SC EUROTRANS URSU SRL Obținerea racordării la energie electrică pt saivan
 • CU 074_2017-12-14___COVACI NARCIS-IONUȚ Construire casa familială P+E
 • CU 075_2017-12-18___CHIȚĂ MARIOARA Creare gol pt ușă
 • CU 076_2017-12-18___DIRIZEANU-DRĂGAN_Introducere in legalitate- constr. casă fam. P+E și împrejmuire
 • CU 077_2017-12-18___SC S-BURGMAYER SRL Construire hală sediu firmă și locuință

CERTIFICATE DE URBANISM 2016

 • CU 001_13-01-2016___SC CONDOR EX SRL Compartimentări interioare si construire centrala termica, str. Răcășdiei nr.115
 • CU 002_15-01-2016___C.L.O._Extinderea rețelei Agri-Co in zona transfrontaliera Oravița-Bela Crkva, str. Zona Gării
 • CU 003_15-01-2016___SC COMEX GRUP COMPANY SRL Construire spălătorie auto, str. Cloșca nr.29A1
 • CU 004_21-01-2016___SC PSIHORELICONSTRUCT SRL Demolare clădiri existente corpuri C1, C5, C6, construire magazin și hală depozitare, str. Cloșca nr.24
 • CU 005_01-02-2016___CHITA MARIOARA Modificare gol creare acces din exterior prin desființare parapet  înlocuire fereastră cu ușă, str. Zona Gării bl. A9 ap. 10
 • CU 006_01-02-2016___SC HELPTRANS SRL Construire copertina alipita unei hale existente, str. Cloșca nr.35
 • CU 007_03-02-2016___SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL Construire magazin Penny market, accese auto, pietonale, parcare…organizare de șantier, str. Cloșca nr.41A
 • CU 008_09-02-2016___VUC IULIANA GEANINA Construire spălătorie autoturisme, str. Cloșca nr.12
 • CU 009_11-02-2016___ORAȘ ORAVITA_PUZ zonificare funcțională, zonă de comerț, birouri, prestări servicii, zona de gospodărire comunală- cimitir, str. Cloșca fn
 • CU 010_11-02-2016___ORAȘ ORAVIȚA Schimbare de destinație din hala agricola in fabrica de confecții, compartimentări interioare nestructurale, reparații, DN 57 Ferma 9 Greoni
 • CU 011_19-02-2016___ORAȘ ORAVIȚA Schimbare de destinație din hala agricola in salină, compartimentări interioare nestructurale, reparații, DN 57 Ferma 9 Greoni
 • CU 012_19-02-2016___SC HELPTRANS SRL Lucrări de construire, extindere, modernizare și refuncționalizare imobil P+1 existent, rezultând imobil P+2 având func. de hotel…func. conexe, str. Cloșca nr. 16
 • CU 013_22-02-2016___SC AUTONERA SRL Închiderea parțială a terasei laterale clădire autogara- str. Cloșca nr.12
 • CU 014_26-02-2016___ORAȘ ORAVITA Foraj apa potabila lucrări de reparații la clădirea anexa existenta si amenajări conexe la Șc. gen. cls 1-4-sat Răchitova
 • CU 015_23-02-2016___SC HELP TRANS SRL Construire hala din grinzi metalice pe stâlpi din beton armat
 • CU 016_26-02-2016___ORAȘ ORAVITA Reabilitare grădinița nr. 3, lucrări de reparații, str. P-ța Revoluției nr.3
 • CU 017_03-03-2016___ORAȘ ORAVITA_PUZ lotizare locuințe individuale-DJ 571C, extravilan (livada de meri)
 • CU 018_03-03-2016___SC AQUACARAS SA Rețele de apa si canalizare în Oravița (extindere capacitate bazin, colectare izvoare, stații de clorinare, aducțiune, rețele de distribuție, …) orașul Oravița
 • CU 019_14-03-2016___SC EUROTRANS URSU SRL Alipire parcele CF 32011 CF 31692 CF 34123, DN 57
 • CU 020_14-03-2016___SC RCS RDS SA Construire stație de baza pentru servicii de comunicații electronice-Brădișoru de Jos, ncc 314