Proiecte

Centru social Zona Gării

Reabilitare și refuncționalizare clădire existentă în CENTRU SOCIAL PENTRU VÂRSTNICI, Zona Gării

Proiectul se adresează persoanelor vârstnice aflate în pericol de excluziune sociala datorită pensionării și a singurătății. Scopul serviciului social „centru de zi pentru persoane vârstnice” este de prevenire și/sau limitare a unor situații de dificultate și vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziuni de tip social, promovând participarea persoanelor vârstnice la viata socială și cultivarea relațiilor interumane. Principalul rol al centrului de zi este de a menține active persoanele vârstnice, de a preveni izolarea și marginalizarea lor socială, de a valorifica potențialul fiecărei persoane asistate.

Prin investiția propusă, respectiv înființarea unui centru de zi pentru vârstnicii de 65 ani și peste, se vizează:
– dezvoltarea și diversificarea beneficiilor și serviciilor sociale prin îmbunătățirea infrastructurii sociale;
– prevenirea și combaterea abuzului și neglijării persoanei vârstnice prin încurajarea comunicării cu semenii și cu comunitatea locală;
– încurajarea unui stil de viață sănătos și activ pentru îmbunatățirea calității vieții persoanelor vârstnice;
– dezvoltarea și promovarea implicării active a persoanelor vârstnice în toate aspectele sociale, economice, politice și culturale ale societății;
– încurajarea voluntariatului.

Proiect elaborat de SC ARHIGEST SRL Tm (faza DALI), respectiv de SC ALLBIZZ SRL Sibiu (faza DTAC/PT/DDE), aflat în prezent în faza de execuție a lucrărilor.