Proiecte

Amenajare „Lacul Mare”

BARAJUL LACUL MARE-Monument Istoric cod LMI CS-II-m-A-11170

Colaborare cu Facultatea de Arhitectură  din Timișoara, proiect de diplomă al arh. Emanuel Tămaș

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Plansa-1_m3-1024x676_1-1024x676.jpg

DISFUNCȚIUNIAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este plansa-2-1024x507.jpg

PLAN DE SITUAȚIE

PROPUNERI

Principii generale:
Identificarea zonelor aflate în stadiu de degradare și propunerea de soluții pentru a opri degradarea acestora, obținerea unei divizări coerente a terenului în funcție de necesitățile funcțiunilor propuse, intervenții asupra malurilor pentru a putea fi utilizate corect în relația cu funcțiunea propusă, păstrarea cât mai multor elemente importante de peisaj și integrarea funcțiunilor propuse în elementul natural existent, creșterea importanței zonei naturale în concordanță cu nevoile actuale, crearea de spații și zone adaptabile și care să crească gradul de confort al turiștilor veniți în oraș, evitarea intervențiilor agresive asupra peisajului care ar putea dauna grav acestuia. Intervenții de consolidare, necesare în zonele în care se vor efectua săpături și există riscul prăbușirii unor maluri de pământ.

Strategie de ocupare a teritoriului și urbanism:
Pe parcela aferentă se află clădiri cu stadii diferite de degradare dar și vegetație uscata. Se urmărește reamenajarea zonei, prin desființarea clădirilor parazitare, asigurarea relației arealului cu peisajul (nu se vor face intervenții agresive cu peisajul, ori construcții care să minimizeze conexiunea directă cu acesta), asigurarea unui mediu propice pentru activități recreaționale, sistematizarea terenului în raport cu situația existentă pentru a nu genera diferențe care sa ducă la pierderea identității locului

Amenajare peisajeră:
Datorită situației actuale din teren, se urmărește intervenția cât mai redusă asupra peisajului natural și îmbunatățirea acestuia acolo unde se găsește într-o stare precară. Malul sudic al lacului se află în stare bună și este parte integrantă a peisajului ceea ce duce la intervenții minimale privind terenul existent, dar partea nordica trebuie complet reabilitată fiind parte dintr-o fostă fabrică.