Proiecte

Cinematograful

Denumirea obiectivului: REABILITAREA ŞI REFUNCŢIONALIZAREA CLĂDIRII CINEMATOGRAF în MEDIATECĂ

Clădirea este amplasată în zona centrală a oraşului Oravița şi face parte din
,,Ansamblul Urban Oravița’’ monument istoric cod LMI CS-II-a-B-11134. str. 1 Decembrie 1918 Nr. 57

Scopul proiectului este reabilitarea şi refuncţionalizarea clădirii în vederea introducerii în circuitul public şi în cel turistic regional, naţional şi internaţional. Primăria Oravița dorește să fructifice posibilităţile de finanţare oferite de POR 2014-2020, AXA 13 SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII

 • Disfuncționalități, analiză degradări:
 • infiltraţii prin capilaritate ascensională la nivelul pereţilor şi pardoselii, cu efecte manifestate prin igrasie în încăperi (floră bacteriană) şi vegetaţie de tip ferigă pe exterior;
 • stare medie si avansată de degradare a tâmplăriei
 • stare medie si avansată de degradare a spaţiilor, datorită infiltraţiei apei pluviale;
 • lipsesc instalaţiile sanitare şi hidranţi de incendiu;
 • stare avansată de degradare a instalaţiei electrice din clădire;
 • stare medie de degradare a şarpantei
 • stare avansată de degradare a spaţiilor, datorită infiltraţiei apei pluviale
 • degradare avansată a tencuielii exterioare datorită lipsei unor elemente de scurgere a apei pluviale – jgheaburi, burlane, marcată de dislocarea acesteia pe porţiuni mari;
 • stare avansată de degradare a cornişei
 • degradări ale tencuielii de pe pereţii de la parterul clădirii datorită umidităţii ridicate

INTERVENŢII NECESARE PENTRU PROTECŢIA, REABILITAREA ŞI REFUNCŢIONALIZAREA CLĂDIRII
 • amenajări interioare complete datorate refuncţionalizării, si orice alte modificari ale clădirii necesare adecvării la legislatia in vigoare si la normativele existente privitoare la functiunea propusă, inclusiv a spatiilor anexe existente (acces, grupuri sanitare, etc)
 • reparaţii la şarpantă, refacerea cornişei şi schimbarea învelitorii, reparaţii la înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor pentru a asigura evacuarea apei pluviale şi protejarea de infiltraţie a pereţilor, etc
 • lucrări de finisaje interioare şi exterioare noi: decaparea tencuielilor din încăperi cu refacerea completă a tencuielilor, zugrăvelilor, uşi, ferestre noi
 • intervenții pt izolarea completă hidrofugă
 • instalaţii noi sanitare, încălzire, electrice, curenţi slabi, etc
 • racordarea instalaţiilor interioare la reţelele edilitare proiectate
 • amenajarea unui punct termic
 • refaceri exterioare pe perimetru (trotuare, rigole, etc)
 • reabilitarea si marcarea cu signalistică corectă a acceselor
 • includerea in reabilitarea fațadelor a unui concept de iluminare arhitecturală;
 • includerea in reabilitarea fațadelor de signalistică adecvată sitului istoric protejat
 • utilarea completă a clădirii cu dotări conform funcțiunii propuse