PUZ Magazin de bricolaj

PLAN URBANISTIC ZONAL-ZONĂ DE PRESTĂRI SERVICII, COMERȚ, BIROURI

beneficiar S.C. AUTOALEX S.R.L., proiectare de specialitate ZEEN DESIGN STUDIO

Construire magazin bricolaj și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de șantier

str. Cloșca f.n.

 

Regulament Local de Urbanism

Memoriu de prezentare

Planșa PUZ A0-Încadrare în teritoriu

Planșa PUZ A1-Situație existentă

Planșa PUZ A2-Reglementări urbanistice

Planșa PUZ A3-Reglementări edilitare

Planșa PUZ A4-Proprietatea asupra terenurilor