Proiecte

Muzeul speologiei

REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE DEPOZIT ÎN MUZEU AL SPEOLOGIEI 

Imobil inclus în ANSAMBLUL URBAN ORAVITA, monument istoric cod LMI CS-II-B-11134. Oravița, str. M. Eminescu nr. 17A

Obiectivul general al investitiei îl constituie valorificarea potenţialului turistic social și cultural al clădirilor de patrimoniu din centrul istoric al orașului, prin reabilitarea clădirilor incluse în Ansamblul Urban Oravița astfel încât să se atingă obiectivul strategic pe termen mediu-TRANSFORMAREA ZONEI ORAȘULUI VECHI ÎNTR-O ZONĂ DE INTERES TURISTIC ŞI CULTURAL MAJOR, PILON DE DEZVOLTARE DURABILĂ URBANĂ, PRIN REPUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI.

Studiu de fezabilitate aflat în faza de obținere a finanțării, proiect elaborat de Chrom Art and Architects