Planuri Urbanistice

Studiu pt. o piațetă publică

Studiu urbanistic în vederea elaborării P.U.Z. Plan Urbanistic Zonal -AMENAJARE PIAȚETĂ PUBLICĂ, în zona Teatrului Vechi Studiu elaborat de studenți ai facultăților de arhitectură și urbanism participanți la școala de vară PAO.10 organizată de Asociaţia PAO ATELIER EXPERIMENTAL POTOC