Reabilitare „Școala de Muzică”

REABILITAREA ŞI REFUNCŢIONALIZAREA ”ȘCOLII DE MUZICĂ” în MUZEUL DEPORTAȚILOR ÎN BĂRĂGAN

Scopul proiectului este REABILITAREA (CONSOLIDAREA, CONSERVAREA) CLĂDIRII FOSTEI ȘCOLI DE MUZICĂ respectând legislația în vigoare privitoare la reabilitarea clădirilor de patrimoniu – Legea nr.422/2001 privind protecția monumentelor istorice, precum și Regulamentului Local de Urbanism pentru Situl Istoric Protejat, și refuncționalizarea în MUZEUL DEPORTAȚILOR ÎN BĂRĂGAN, în vederea introducerii în circuitul public și în cel turistic regional, național şi internațional.

Beneficiarul investiției: Orașul Oravița

Amplasament pe str. Victoriei Nr 33 Oravița, zona centrală, parte din Ansamblul Urban Oravița.

Lucrări de modernizare, reparaţii, reabilitare, conservare. Actualele faţade se pot modifica doar în sensul unei readuceri la alcătuirea iniţială ca: elemente decorative, goluri, materiale de execuţie. Signalistica va fi conformă cu metodele de lucru, materialele şi estetica specifice epocii în care a fost construit imobilul. Se reabilitează/introduc instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc, pentru sporirea gradului de confort si pt. adecvarea clădirii la standardele actuale privind artele spectacolului. Șarpantele şi învelitorile se refac identic-sub acelaşi unghi, cu aceleaşi materiale şi tehnici tradiţionale.

Proiect finanțat prin programul POR 2014-2020, AXA 13 SPRIJINIREA REGENERARII ORASELOR MICI SI MIJLOCII, elaborat de Verona Engegneria & Geologia, arh. Cristina Pătrașcu Baba, arh. Mozoru Marius, faza DALI, și Ecoartech & Dragoș Instal Trust ing. Sârbu Valentin, arh. Zota Vlad, fazele DATC, PT și execuția lucrărilor.