Proiecte

Reabilitare cazarma grănicerească

REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA CAZARMEI GRĂNICEREȘTI „MARIA THERESIA” din Oravița, Monument istoric cod LMI CS-II-m-B-11171, strada Eftimie Murgu, nr. 35-37, datare conform LMI 1743

Proiect de diplomă arh. Stigleț Teodora Eugenia, îndrumător arh. Dan Idiceanu
Proiectul propus urmărește restaurarea și punerea în valoare a ansamblului fostei Cazarme Grănicerești Împărăteasa Maria Theresia” din Oravița, refuncționalizarea în spații pentru comerț, birouri și prestări servicii, și o propunere alternativă-han cu funcțiuni cum ar fi restaurant, camere de închiriat în regim hotelier, cramă, grădina de vară, spații anexe pt. han.

ANALIZE DEGRADĂRI

Intervențiile se fac în doua etape:

1. Etapa de conservare preventivă – premiza durabilității patrimoniului istoric-măsurile de conservare pot să asigure patrimoniului o protecție de lungă durată dacă și numai dacă se aplică, în totalitatea lor, tuturor obiectelor și în mod permanent. Sunt măsurile necesare pentru păstrarea clădirii în bună stare și având drept consecință prelungirea la maximum a vieții acesteia. Cuprinde o gamă largă de lucrări, de la operații simple de întreținere și reparații, până la măsuri de consolidare. Acționând direct asupra factorilor chimici, fizici sau biologici implicați în procesele de degradare, adică asupra umidității, a oxigenului, a gazelor reactive, a temperaturii și a luminii, vor fi blocate procesele fizice sau chimice pe care aceștia le-ar putea provoca, prevenind astfel efectele lor distructive; stabilizarea structurală, oprirea degradărilor.

2. Restaurarea propriu-zisă – categorii de lucrări care, realizând și obiectivele conservării, readuc fie la aspectul inițial al continuității formale, fie la cel pe care l-a căpătat în cursul uneia dintre etapele valoroase ale existenței sale. Restaurarea va presupune o operațiune de consolidare și de completare a clădirii. În unele cazuri, restaurarea devine reconstituire, dacă ea cuprinde și părți refăcute în întregime.