Monumente istorice

Judecătoria

Monument Istoric cod LMI CS-II-m-B-11172, Judecătoria Oravița, datare 1721

Clădirea Judecătoriei Oravița este una dintre printre primele clădiri ale coloniștilor austrieci. A fost construită în 1721 a fost modificată în anii 1788 și 1838, în forma și aspectul de astăzi; până în anul 1926 a fost sediul Direcției Montanistice și trezorie militară. În perioada 1926-1951 a găzduit Tribunalul Județului Căraș; în prezent Judecătoria Oravița și birou de Carte Funciară.

Piața Revoluția de Decembrie nr. 2

Prin Legea pentru organizarea judecătorească din 01.09.1890 (cu modificările din 1891, 1892 şi 1896) se statuează că „justiția se dă de: judecătoriile comunale şi de ocol; tribunalele de județ, curțile de apel; curțile cu jurați; Curtea de Casație.”

Prin Legea nr. 5/1952 modificată în 1958 pentru organizarea judecătorească au fost înființate tribunale populare de raion, oraș și raion orășenesc, astfel că la Oravița a funcționat Tribunalul Popular Raional Oravița, până la împărțirea administrativ-teritorială în județe, în anul 1968.

Prin Legea 21/24.06.1968 de aprobare a Decretului nr.135/1968 se înființează Judecătoria Oravița, o dată cu Tribunalul Caraș-Severin. A funcționat în clădirea de pe strada Revoluției nr. 2, unde se află și astăzi, fiind renovată între anii 1996-1998.

Restaurări, consolidări, reparații efectuate în anii 1847, ing. L. Maderspach, 1873 ing. Trahanovsky, 1926 arhitect M. Ivanovici, 1942 ing. A. Runcan

(istoric Ionel BOTA)