Reabilitare „Primăria Veche”

PROIECT DE REABILITARE, REFUNCȚIONALIZARE ȘI DOTARE A CLĂDIRII „PRIMĂRIEI VECHI DIN ORAVIȚA MONTANĂ, CONSTRUITĂ 1796, CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC COD LMI CS-II-m-B-11178, ÎN MUZEU DE ISTORIE A CULTURII VĂII CARAȘULUI

 

.Proiectul beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de 5.379.989,29 lei, prin REGIO–Programul Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5–Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1–Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, în baza contractului de finanţare nr. 45 din 19.06.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Proiecte elaborat de arh. Dan Cincu BIA și colaboratorii (faza D.A.L.I.) respectiv SC RHEINBRUCKE SRL și colaboratorii (fazele D.T.A.C., P.T., D.D.E.)

  • arhitectură: arh. Dan Cincu, arh. Hamza Augustin, arh. stag. Ionuț Nistor
  • structură ing. Claudiu Balint, verificări ing. Davidescu T. Gheorghe, ing. Munteanu Ghe.
  • expertiză tehnică: ing. Sevăstean I. Ianca expert M.C., ing. Huszti I. Andras
  • instalații electrice, detecție: ing. Paul Nistor, verificări ing. Domșa S. Antoniu
  • instalații termice, sanitare: ing. Paul Nistor, verificări ing. Lăpușan V. Gheorghe

Proiect autorizat și aflat în faza de execuție a lucrărilor.