Reabilitare „Primăria Veche”

Proiect de reabilitare si refuncționalizare a ”Primăriei vechi” din Oravița Montană în MUZEU DE ISTORIE A CULTURII VĂII CARAȘULUI

Monument istoric cod LMI CS-II-m-B-11178. Datare conf. LMI 1796. Piața Unirii nr. 6.

Proiectul beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de 5.379.989,29 lei, prin REGIO–Programul Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5–Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1–Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, în baza contractului de finanţare nr. 45 din 19.06.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Proiect elaborat de arh. Dan Cincu BIA (faza DALI) respectiv SC RHEINBRUCKE SRL, arh. Hamza Augustin (fazele DTAC, PT, DDE), și aflat în faza de execuție a lucrărilor.