Proiecte

Amenajare parc Zona Gării

Obiectivul general al proiectului:

Reconversia funcțională a unui teren degradat și neutilizat din intravilanul orașului Oravița si transformarea acestuia într-o zonă verde de agrement și recreere pentru comunitate, în scopul îmbunatățirii factorilor de mediu și a condițiilor de viată ale locuitorilor din mediul urban. Zona căreia i se adresează în mod direct proiectul este o aglomerație de blocuri vechi din zona Gării, proiectul își propune îmbunătățirea condițiilor de viată a riveranilor prin construirea unui parc pe o suprafață de cca. 4 ha de teren actualmente degradat și neutilizat.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Reconversia funcțională a 2 parcele de teren aflate în stare de degradare cu o suprafață totală de 4,1 ha din mediul urban al orașului prin plantarea cu spațiu verde a 38.744 mp;

2. Creșterea suprafeței spatiilor verzi la 12,58 mp/locuitor, cu impact pozitiv imediat asupra calității vieții și stării de sănătate a populației urbane;

3. Satisfacerea nevoilor de agrement și recreere a populației orașului Oravița prin realizarea unui parc cu 8 zone de activități de interes pentru comunitate în materie de activități recreaționale și culturale pentru toate vârstele.

Proiect elaborat de SC ARHIGEST SRL (faza DALI) respectiv SC URBA SRL Cluj-Napoca, (faza DTAC/PT/DDE)