Treptele

Trasee pietonale-scări exterioare cu trepte cioplite din câte un singur bloc de piatră, având adiacente rigole pluviale supraterane pavate cu piatră. Imobile incluse în situl istoric protejat ANSAMBLUL URBAN ORAVIȚA monument istoric cod LMI CS-II-a-B-11134

Construite începând cu anii 1750.

Sunt necesare lucrări de reparații, întreținere (refaceri ale straturilor-suport, rostuire), reabilitări ale rigolelor pentru preluarea apei pluviale, conformări la norme de protecție in exploatare (montaj balustrada), etc

.

Bune practici