Reabilitare clădirea UFET

LUCRĂRI DE RESTAURARE, MODIFICARE, DOTARE ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE ÎN MUZEU A FOSTULUI SEDIU SETTPL, clădire monument istoric cod L.M.I. CS-II-m-B-11174, Piața Revoluției nr.5. Proiect depus în vederea obținerii finanțării prin programul POR/194/5/1/ Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale