Proiecte

Reabilitare termică liceul „General Dragalina”

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITARE TERMICĂ CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII A LIC. TEORETIC G-RAL DRAGALINA MONUMENT ISTORIC COD LMI CS-II-M-B-11156, (CORP CENTRAL A)

Axa de finanțare are ca scop sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice. Obiectivul specific al axei este creșterea eficientei energetice în clădirile publice mai ales a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Proiectul presupune conformare termică și creștere a eficientei energetice a clădirii la standarde actuale astfel încât procesul educativ să se desfășoare în condiții optime.

Proiectare fazele DTAC/PT/DDE:

 • șef de proiect: dr. ing. George Naghiu
 • șef proiect parte de arhitectură: arh. Tamas Fodor
 • studiu istoric, arhitectura MCC: arh. Mariana Michiu Dinescu
 • expertiză tehnică: prof. dr. ing. Marin Marin
 • proiectare de structură: ing. Nicolae Cernomodiac
 • studii geotehnice: ing. Laurențiu Barb, ing. Ionel Cîrciumariu
 • instalații electrice, IDSAI: ing. Sorin Borșa
 • instalații sanitare, termice: ing. Sorin Borșa
 • audit energetic: ing. Urlan Dumitru Sorin
 • verificări de proiect: ing. Onuțiu L. Lohengrin, ing. Lulea F. Marius
 • verificări de proiect: ing. Moroianu R. Georgian, ing. Tănăsoiu Ioan
FAȚADA PRINCIPALĂ-SITUAȚIE EXISTENTĂ, ANALIZĂ DEGRADĂRI
FAȚADA PRINCIPALĂ-SITUAȚIE PROPUSĂ

CLĂDIREA PRINCIPALĂ CORP CENTRAL A (monumentul istoric) a fost construită în anul 1873, cu un regim de înălțime Spartial+P+2E. Celelalte 2 clădiri ce fac obiectul prezentului studiu, corpul de clădire 2 (din dreapta) si corpul de clădire 3 (din stânga), au fost construite 100 de ani mai târziu, între 1961 și 1979, cu un regim de înălțime D+P+2E, respectiv P+2E.

FAȚADA PRINCIPALĂ CORPUL MONUMENT ISTORIC-SITUAȚIE PROPUSĂ
FAȚADE LATERALE-SITUAȚIE PROPUSĂ

Realizarea lucrărilor de intervenție vor duce la scăderea consumului anual de energie final in clădire, prin creșterea performantei energetice a imobilului, respectiv reducerea consumurilor energetice in condițiile îmbunătățirii izolației termice a anvelopei, utilizarea surselor de energie regenerabila, pentru asigurarea necesarului de energie respectiv implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie, (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea si exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior), precum si înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientă energetic ridicat si durată mare de viată, precum si orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice, si aplicate in condițiile respectării legislației in vigoare privind protecția monumentelor istorice.