Proiecte

Reabilitare Teatrul „Mihai Eminescu”

LUCRĂRI DE RESTAURARE, CONSERVARE ȘI DOTARE LA TEATRUL MIHAI EMINESCU ȘI AMENAJARE PEISAGISTICĂ A PARCULUI ADIACENT

Clădire monument istoric cod L.M.I. CS-II-m-A-11154, inclusă în ANSAMBLUL URBAN ORAVIȚA

Proiect aflat în faza de implementare prin programul „REGIO Programul Regional 2014–2017, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1–Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, în baza contractului de finanțare nr. 11 din 16.05.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, Organism Intermediar.

Proiect elaborat de D. PROIECT, coordonator prof. dr. arh. Bogdan Demetrescu, și colaboratorii:

  • arhitectură: arh. Liliana Roșiu specialist M.C., arh. Andreea Snejana Simici, arh. Sergiu I. Sabău, arh. Cristina Milici, arh. stag. Sorina Rodocan
  • studiu istoric și de arhitectură: prof.dr.arh. Teodor O. Gheorghiu, verificări: arh. Vasile Oprișan
  • structură, expertiză tehnică: ing. Farcaș Cornel, ing. Percec Vasile, prof.dr.ing. Anăstăsescu Decebal, ing. Sevăstean Ioan Ianca expert M.C., ing. Mișca I. Gherasim
  • studiu geotehnic: ing. Felicia Vasiu, ing. Dorin Vasiu, verificări ing. Boldurean Ioan
  • instalații electrice: ing. Adrian Valea, ing. Mihai Lazăr, verificări: ing. Vlad I. Ioan
  • instalații HVAC: ing. Radu Popa, ing. Mihai Lute, verificări: ing. Retezan I. Ioan
  • securitate la incendiu: ing. Cărămidariu Constantin
  • peisagistică: peis. Alina Floca, peis. Alexandru Ciobotă

Proiectul se află în faza de execuție a lucrărilor.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Istoric-interventii_2122221-scaled1.jpg
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este str_EMINESCU_afis1111.jpg

„Teatrul Vechi”  Monument Istoric LMI CS-II-m-A-11154