Reabilitare Teatrul M. Eminescu

LUCRĂRI DE RESTAURARE, CONSERVARE ȘI DOTARE LA TEATRUL MIHAI EMINESCU ȘI AMENAJARE PEISAGISTICĂ A PARCULUI ADIACENT

Clădire monument istoric cod L.M.I. CS-II-m-A-11154

Imobil inclus în ANSAMBLUL URBAN ORAVIȚA monument istoric cod L.M.I. CS-II-a-B-11134

Proiect aflat în faza de implementare prin programul „REGIO Programul Regional 2014–2017, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, în baza contractului de finanțare nr. 11 din 16.05. 2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Proiect elaborat de D. PROIECT srl, echipă coordonată de arh. Bogdan Demetrescu, și aflat în faza de execuție.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Istoric-interventii_2122221-scaled.jpg

”Teatrul Vechi”  Monument Istoric cod LMI CS-II-m-A-11154