Proiecte

Reabilitare școala gen. nr. 3

REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA ȘCOLII DE CĂLUGĂRIȚEÎN CENTRU CULTURAL

Clădire aflată în zonă de protecție a monumentelor istorice, parte din Ansamblul Urban Oravița cod L.M.I. CS-II-a-B-11134. Oravița, str. Emanoil Gojdu, nr. 54

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Untitled-1_AFIS-1024x707.jpg 

OBIECTIVUL GENERAL

VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC SOCIAL SI CULTURAL AL CLĂDIRILOR DE PATRIMONIU DIN CENTRUL ISTORIC AL ORAȘULUI, PRIN REABILITAREA CLĂDIRILOR INCLUSE ÎN ANSAMBLUL URBAN ORAVIȚA ASTFEL ÎNCÂT SĂ SE ATINGĂ OBIECTIVUL STRATEGIC PE TERMEN MEDIU-TRANSFORMAREA ZONEI ORAȘULUI VECHI ÎNTR-O ZONĂ DE INTERES TURISTIC ŞI CULTURAL MAJOR, PILON DE DEZVOLTARE DURABILĂ URBANĂ PRIN REPUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI.

OBIECTIVE SPECIFICE

-consolidarea, conservarea, restaurarea şi refuncţionalizarea clădirii respectând legislația în vigoare privitoare la reabilitarea clădirilor de patrimoniu – Legea nr.422/1995 privind protecţia monumentelor istorice, precum și Regulamentului Local de Urbanism pt Situl Istoric Protejat

-înființarea unui CENTRU CULTURAL conținând o Galerie de Artă la parter cu acces facil dinspre stradă, spații rezervate pentru Ateliere de arte performative și foto-video cu dotările și utilările aferente, un Studio de teatru pt. susținerea organizării spectacolelor prezentate pe scena Teatrului M. Eminescu, un Centru de documentare și studiu istoric conținând bibliotecă, mediatecă, birouri etc, Ateliere de ipsoserie, ceramică, tâmplărie, feronerie destinat sprijinirii reabilitării decorațiunilor fațadelor istorice cu dotări complete în acest sens, Ateliere de  restaurare destinat întreținerii obiectelor de patrimoniu expuse in centrele muzeale locale, și o Casă de oaspeți cu spații de cazare pt artiștii rezidenți sau vizitatori, organizatorii de evenimente (în mansardă)

Studiu de fezabilitate aflat în faza de obținere a finanțării, proiect elaborat de Chrom Art and Architects

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este fat-degradari_123-903x1024_1-882x1024.jpg