Reabilitare „Școala de Muzică”

REABILITAREA ŞI REFUNCŢIONALIZAREA ”ȘCOLII DE MUZICĂ” în MUZEUL DEPORTAȚILOR ÎN BĂRĂGAN

Scopul proiectului este REABILITAREA (CONSOLIDAREA, CONSERVAREA) CLĂDIRII FOSTEI ȘCOLI DE MUZICĂ respectând legislația în vigoare privitoare la reabilitarea clădirilor de patrimoniu – Legea nr.422/2001 privind protecția monumentelor istorice, precum și Regulamentului Local de Urbanism pentru Situl Istoric Protejat, și refuncționalizarea în MUZEUL DEPORTAȚILOR ÎN BĂRĂGAN, în vederea introducerii în circuitul public și în cel turistic regional, național şi internațional.

Amplasament pe str. Victoriei Nr 33 Oravița, zona centrală, parte din „ANSAMBLUL URBAN ORAVIŢA” Monument Istoric cod LMI CS-II-a-B-11134, datare sec. XVIII-XIX

Lucrări de modernizare, reparații, reabilitare, conservare. Actualele fațade se pot modifica doar în sensul unei readuceri la alcătuirea inițială ca: elemente decorative, goluri, materiale de execuție. Signalistica va fi conformă cu metodele de lucru, materialele şi estetica specifice epocii în care a fost construit imobilul. Se reabilitează/introduc instalații electrice, sanitare, de încălzire, etc, pentru sporirea gradului de confort si pt. adecvarea clădirii la standarde actuale privind funcțiunea propusă.

Proiect finanțat prin programul POR 2014-2020 AXA 13 SPRIJINIREA REGENERARII ORASELOR MICI SI MIJLOCII, elaborat de Verona Engegneria & Geologia și colaboratorii pt. faza DALI/SF, și Ecoartech & Dragoș Instal Trust și colaboratorii pt. fazele DTAC, PT, DDE

  • arhitectura: arh. Zota Vlad, arh. Mozoru Marius, arh. Cristina Pătrașcu Baba
  • studiu geo: dr.ing. Ioan Boldurean, ing. Ramona Benga, ing. Gabriela Arvat
  • expertiza tehnică: prof.dr.ing. Valeriu Stoian, ing. Carla Toduț
  • proiectare de structură: ing. Alex Nenadov, ing. Stoian V. Augustin, verificări: ing. Pârvu A. Nicolae
  • instalații electrice: ing. Lăcătușu Florin, ing. Sârbu Horia Valentin, verificări ing. Vlad D. Ioan
  • instalații detecție și alarmare incendiu, PSI: ing. Costel Sofrazi, verificări ing. Vlad D. Ioan
  • instalații sanitare, termice: ing. Eugen Călinescu, verificări: ing. Dan Călugăru

Proiect autorizat, aflat în prezent în faza de execuție a lucrărilor.