Proiecte

Reabilitare termică Primăria

LUCRĂRI DE CONFORMARE TERMICĂ ȘI CREȘTERE A EFICENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI ORAVIȚA, Clădire Monument Istoric cod LMI CS-II-m-B-11147, „Prefectura jud. Caraș”

Amplasament : Oraș Oravița, județul Caras-Severin, str. 1 Decembrie 1918 nr.60

Faza D.A.L.I. -DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE, proiect elaborat de SC MASTER BUILDER ARCHITECTURE SRL, Str. Iosif Nemoianu nr. 6

Proiectul presupune conformarea termică, respectiv creșterea eficientei energetice a clădirii la standarde conforme cerințelor actuale, in condițiile respectării legislației în vigoare privind protecția monumentelor istorice, astfel încât procesul de munca în cadrul administrației publice locale să se desfășoare în condiții optime.

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop scăderea consumului de energie finală prin creșterea performanței energetice a imobilului respectiv reducerea consumurilor energetice în condițiile îmbunătățirii izolației termice a anvelopei, utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie respectiv implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței și monitorizarea consumurilor, având ca efecte reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic.

DEGRADĂRI

 • Infiltrații prin capilaritate ascensională la nivelul pereților și pardoselii parterului, cu efecte manifestate prin igrasie în încăperi și vegetație de tip ferigă pe exterior
 • Stare medie și avansată de degradare a tâmplăriei ferestrelor, lemn putred, cercevele lipsă
 • Degradare avansată a tencuielii exterioare datorită lipsei unor elemente de scurgere a apei pluviale – jgheaburi, burlane, marcată de dislocarea acesteia pe porțiuni mari. Stare medie și avansată de degradare a încăperilor datorita infiltrației apei
 • Stare avansată de degradare a șarpantei, elemente arse sau lipsă. Învelitoarea favorizează infiltrarea apei pluviale in pod, cu efecte in timp asupra etajului prin creșterea umidității în pereți, stare avansată de degradare a cornișei
 • Degradări la nivelul decorațiunilor, ancadramente și profilaturi ale fațadelor
 • Stare avansată de degradare a instalației electrice din clădire
 • Căderi de tencuială de pe pereții de la parterul clădirii, datorită umidității ridicate create prin capilaritate ascensională si a utilizării greșite a unei rețete de mortar neadecvată

INTERVENȚII PROPUSE

Proiectul cuprinde lucrări de reabilitare termica si modernizare- reparații, revizuiri, refaceri, înlocuiri:

 • Realizarea măsurilor de consolidare, hidroizolare la acoperiș, conf. expertizei tehnice
 • Izolarea termică a clădirii la nivelul podului
 • Refacerea completa a fațadelor conform situației inițiale a clădirii, reparații/refacerea decorațiunilor, ancadramentelor, bosajelor de pe fațade
 • Înlocuire/recondiționare tâmplărie exterioară.
 • Înlocuirea tinichigeriei, jgheaburilor si a burlanelor
 • Intervenții interioare strict legate de modificările la instalațiile electrice interioare si măsurile necesare protecției la incendiu
 • Amenajarea spațiului verde din fata clădirii, trotuare de protecție în jurul clădirii
 • Realizarea unui dren de colectare a apelor pluviale pe 3 laturi ale clădirii
 • Realizarea iluminării pe timp de noapte