PUZ Obiectiv servicii-Sală de evenimente

Faza de întocmire: AVIZ DE INIȚIERE

Denumirea proiectului: În scopul corectei identificări a zonei studiate, în toate piesele scrise şi desenate, precum şi în cadrul procedurilor de avizare şi aprobare, documentaţia va purta titlul: ÎNTOCMIRE PUZ+RLU „OBIECTIV SERVICII – SALĂ DE EVENIMENTE”, DN_57, CAD şi C.F. 33932, iniţiator TODIREANU PAULA, reprezentant al SC PSIHO EXPERT SRL

Beneficiarul: Beneficiarul documentaţiei P.U.Z. este UAT Oravița. Documentaţia devine bun public după aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local chiar dacă a fost finanţată din surse private, nefiind admise revendicări privind proprietatea asupra acesteia sau privind drepturi de exclusivitate în utilizare.