PUG Plan Urbanistic General UAT Oravița

(în curs de elaborare)

STUDII PRELIMINARE

Studiu de fundamentare – MOBILITATE URBANĂ

Studiu de fundamentare – STRATEGIA DE DEZVOLTARE U.A.T. ORAVIȚA 2014-2020

Studiu de fundamentare – HAZARDURI NATURALE (în curs de elaborare)

Studiu de fundamentare – POTENȚIALUL BALNEO-TURISTIC (în curs de elaborare)

Studiu de fundamentare – STUDIU ISTORIC (în curs de elaborare)

MONUMENTE ISTORICE, SIT ISTORIC PROTEJAT

PLANURI TERITORIALE

Oravița

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Agadici

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Brădișoru de Jos

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Broșteni

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Ciclova Montană

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Marila

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Răchitova

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice