Planuri Urbanistice

PUG Plan Urbanistic General UAT Oravița

PLANUL URBANISTIC GENERAL P.U.G. AL U.A.T. ORAVIȚA A FOST PRELUNGIT PRIN H.C.L. NR. 179 DIN 29.10.2018, ÎN BAZA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR. 51/2018 PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISMUL ȘI PENTRU PROROGAREA UNOR TERMENE, PÂNĂ ÎN DATA DE 31.11.2023

NOUL PLAN URBANISTIC GENERAL AL U.A.T. ORAVITA SE AFLĂ ÎN CURS DE ELABORARE

STUDII PRELIMINARE DE FUNDAMENTARE PUG

Studiu de fundamentare – MOBILITATE URBANĂ

Studiu de fundamentare – POTENȚIALUL BALNEO-TURISTIC

Studiu de fundamentare – HAZARDURI NATURALE

Studiu de fundamentare – STUDIU ISTORIC, MONUMENTE, SIT ISTORIC PROTEJAT

Regulamente locale de urbanism

Planuri teritoriale

Oravița

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Agadici

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Brădișoru de Jos

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Broșteni

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Ciclova Montană

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Marila

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice

Răchitova

 • situație existentă, analiză disfuncțiuni
 • reglementări urbanistice