Clădirea UFET

Monument istoric cod LMI CS-II-m-B-11174, fostul sediu SETTPPL, 1774

Cunoscută sub denumirea de ”UFET” str. Piaţa Revoluţiei nr. 5, construcția este reprezentată încă din anul 1774 pe o gravură realizată la o litografie din Graz, deci este construită anterior. Pe lista monumentelor istorice figurează ca datare sec. XVIII 

După 1720, pe structura proiectelor comisiilor de edificare Angret-Steinlein, la Oravița ia ființă un birou al oficiului locuințelor, primul sediu se afla instalat în cvartalul clădirilor din fata viitorului teatru, imobile vizibile și pe gravura mai târzie din 1774.

În 1796, Simon Horvath senior, primul proprietar al minelor de aur “Elisabetha”, dobândește pentru familia sa, clădirile scunde din acest cvartal, iar în clădirea cu etaj funcționau birouri ale Oficiului Montanistic și un laborator de coacere a minereului de cupru în vederea studierii rezistenței sale la prelucrare

În 1802, în clădire e amenajată biblioteca Districtului Minier pusă la punct de economistul Ion Constantini, unul din titularii listelor de colectă publică pentru ridicarea Teatrului Vechi. Din acel an statutul clădirilor din cvartal are alt specific.

Între anii 1802-1854 clădirea are utilități și spații destinate activităților integrate problemelor pendinte de Oficiul Minier/Direcția Montanistică.

Intre anii 1855-1902 sedii pt: Direcția Forestieră StEG, Serviciul de Geologie și Geodezie al transporturilor feroviare (lângă teatru funcționând o școala de pregătire a cadrelor tehnice pentru căile ferate din zonă)

1904-1917 Secție geografică a StEG

1917-1918 Imobilul este amenajat ca spital pentru răniții aduși de pe frontul austro-român

1920-1945 Sedii ale Direcției de Statistică si demografie a UDR, Direcției Forestiere, locuința oficiala a directorului Cruglicov, al Serviciului Geologie-Geodezie si Expertize Geomagnetice ale UDR.

1947-1968 Sediul Ocolului Silvic raional

1969-1989 Sediul ”UFET” Oravița

1990-1998 Sediul birourilor și serviciilor SETTPPL Caraș-Severin, Divizia Oravița

1993 Clădirea e trecută pe lista monumentelor istorice, dar nicio instituție nu își asumă administrarea ei

1998 Trece în proprietatea firmei SC CODA SERV SRL până în anul 2012 când imobilul este preluat de Orașul Oravița

1998-2016 Imobil abandonat, în stare de degradare avansată

2016-până în prezent, face obiectul unui proiect de reabilitare și refuncționalizare aflat în faza de obținere a finanțării

(extrase din Monografia Orașului Oravița, de Ionel Bota)

.

Proiect de reabilitare clădirea ”UFET”